Правила за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу общи условия, преди да използвате онлайн магазина в настоящия Сайт http://carpfever.net/.

Използвайки онлайн магазина в Сайта http://carpfever.net/, Вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал.1 от ЗЗП:

1. Основните характеристики на стоките са описани в страницата за представяне на съответната стока.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин, е "КАРП ИНТЕЛИДЖЪНС" ЕООД", ЕИК 203648730.

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: ул. "Абрит" 7 вх. Б ет. 3 ап.7 Добрич, телефон на потребителя 089 980 2744, http://carpfever.net/,  имейл: Info@carpintelligence.com.

4. Адрес на мястото на осъществяване на стопанската дейност : София, жк.Люлин -2, блок 279 вхБ маг.103Б,1343.

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата на съответния продукт. Стойността на транспортните разходи за доставка не е включена в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

6. Онлайн магазинът не начислява никакви разходи за използване на средствата за комуникация за сключване на договор за продажба от разстояние.

7. Условията на плащане, доставка и изпълнение, както и датата, на която магазинът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, са описани в Раздел Условия за покупка.

8. Условията, срокът и начинът на упражняване на правото на отказ от договора са описани в Раздел Условия за пазаруване.

9. При упражняване правото си на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката.

10. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за закупената стока, ако такъв документ е осигурен от производителя. В документа са описани: адрес и телефон на сервизите и гаранционните условия и гаранционния срок на закупената от Потребителя стока.

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА

Всички цени в електронния магазин на http://carpfever.net/, са окончателни и важат за деня на поръчката.

Всички цени на продуктите са в лева с включен ДДС. Всички продукти, поръчани през сайта, които в момента на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени в срок от 2 работни дни от датата на поръчката, в зависимост от адресът на купувача и условията, които предлага куриерската фирма, отговорна за доставката.

Доставката се извършва на посочен от Вас адрес с куриер. Той ще Ви бъде посочен от наш оператор, след като поръчката е финализирана. Вие ще следва да заплатите цената на доставката, като нашият оператор ще Ви информира за нея.

Поръчката може също да бъде получена и на място в наш обект. Адресът на обекта е поместен на http://carpfever.net/,.

След извършване на покупка в електронния магазин ще получите потвърждение по електронната поща с всички данни за Вашата поръчка, както и обаждане от наш оператор с допълнителна информация за времето за доставка, начина на доставка, сумата за заплащане и с окончателно потвърждение на дадената информация.

Ако искате да върнете продукта, можете да го направите в срок от 14 работни дни от датата на получаването му. Продуктът трябва да бъде в цялостен търговски вид, така както е бил получен, заедно с придружаващите го документи и попълнен формуляр за отказ от поръчка. Разходите по връщане на продукта се поемат от клиента. Повече информация относно начините на връщане на продуктите можете да получите на телефон: 089 980 2744.

http://carpfever.net/, възстановява стойността на върнатите в указания срок и състояние продукти по банков път, като клиентът следва да посочи банковата си сметка. Това се случва след направена проверка и установени липса на щети по стоката.

Връзки към други сайтове

Защитата на информацията се прилага за сайта на http://carpfever.net/. Уеб страниците по подразбиране може да съдържат връзки към други доставчици в рамките на/и извън http://carpfever.net/, за които тази декларация за поверителност не се прилага. Когато напускате сайта на http://carpfever.net/, Ви препоръчваме да прочетете отново декларациите за поверителност на личните данни на всеки уеб сайт, който събира лична информация.

Сигурност на поръчката

Поръчаните продукти магат да бъдат платени наведнъж или на няколко вноски, но при всички случаи Вие можете да върнете продукта в период от 14 работни дни /съгласно Закона за защита на потребителите/, считано от датата на получаване, ако тя съвпада и с датата, регистрирана от куриера като дата на доставяне на продукта. При възникнал такъв случай, от Вас се изисква да се свържете с нас на телефон 089 980 2744 и ние ще Ви съдействаме и ще Ви възстановим платената сума

Политика на http://carpfever.net/ за защита на личните данни

Защитата на личните данни на нашите клиенти и потребители е от съществено значение за компанията ни. Всички онлайн активности са в съответствие с Европейското законодателство, Националното законодателство и общото законодателство за защита на личните данни. Защитата на личните данни е в сила за всяка информация, която ние сме събрали при посещението Ви на сайта.

http://carpfever.net/ гарантира на своите потребители конфиденциалността на представените информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

Ние никога няма да злоупотребим с Вашите данни по никакъв случай. Вашата лична информация никога няма да бъде давана на трети лица, освен ако не е изискана по законов път. Вашата лична информация може да бъде предоставена на трети лица единствено, ако вие сте дали съгласието си за това. Вие никога няма да получавате имейли, за които не сте се абонирали. Когато пожелаете, можете да се отпишете от получаване на имейли.

Събиране и обработване на информацията

Ние оценяваме конфиденциалността на личните Ви данни, ето защо Вашата информация е грижливо пазена. Личните данни са информацията, която Ви идентифицира - Вашето име, презиме, имейл или пощенски адрес. http://carpfever.net/, не събира информация, освен ако не сте дали разрешение за това, например когато поръчвате продукти или когато се абонирате за получаване на електронния ни бюлетин.

Използване и разпространение на личните данни

http://carpfever.net/ ще използва Вашата лична информация единствено поради технически причини, с цел администрирането на уеб сайта или за да Ви даде достъп до специфична информация или за комуникация с Вас. http://carpfever.net/, няма да разпространява информацията на трети лица, освен ако това не е съгласувано с Вас.

Цялата информация, която Вие предоставяте на Http://carpfever.net/, се контролира.

Потребители, които не искат да получават повече имейл от нас, трябва да пишат до Info@carpintelligence.com. Ако промените Вашата лична информация (пощенски код, имейл, адрес, телефонен номер), моля да го отразите в информацията, която давате при последваща поръчка.

Автоматично записване на информацията (без личните данни)

При посещение на сайта на http://carpfever.net/, основната, нелична информация (брой посещения на сайта, среден престой на сайта, посетени страници) автоматично се записва. Тази информация се използва за измерване на активността на нашия сайт и подобряване на съдържанието и използваемостта му. Тази информация подлежи на бъдещо използване и не се разпространява на трети лица.

Бисквитки (Cookies)

Бисквитките са незабележими документи, които временно се съхраняват на твърдия ви диск и позволяват на нашия сайт да идентифицира вашия компютър следващия път, когато посетите сайта. Http://carpfever.net/, използва “бисквитки”, само за да събере информация относно използването на нашия уебсайт.

Непълнолетните

Http://carpfever.net/, препоръчва на всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни в сайта на Http://carpfever.net/, без разрешението на родителите или настойниците си. Http://carpfever.net/, никога няма съзнателно да събира лични данни от непълнолетни, или да ги използва по някакъв начин, или да ги разкрива пред трети лица, без позволение на родителите или настойниците.

Право на информация

Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за защита на личните данни или как се обработва Вашата информация, моля свържете се с нас.

Телефон на клиента: 089 980 2744

E-mail: Info@carpintelligence.com

Ще се съобразим с Вашите изисквания и ще Ви информираме в писмен вид откъде и как са събрани Вашите данни, както и ще вземем под внимание Вашето желание и нужда от по-нататъшна търговска комуникация.

 Приложимо право

1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2. Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

- чрез споразумение между Страните;

- при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общтите условия.

За нарушаване на правата, предоставени им по този сайт, потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите.

Алтернативно решаване на спорове АРС

Това е начин за извънсъдебно решаване на спорове. Неутрална трета страна — орган за решаване на спорове — ви помага да постигнете извънсъдебно споразумение. Съществуват различни видове органи за решаване на спорове, например органи за медиация, арбитражни органи, омбудсмани, помирителни органи, комисии за разглеждане на жалби от потребители. Всички те работят по различен начин, но като цяло помагат на вас и търговеца да намерите решение, което удовлетворява и двама ви. Това е по-лесно, по-бързо и по-евтино от завеждане на съдебно дело.

Можете да откриете списък с органи, които предлагат процедури за извънсъдебно уреждане на спорове в България: ТУК

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да подадете жалба като ползвате сайта ОРС

Публикуване на промените

Всяка промяна в нашата политика и условия на ползване и поръчка ще бъде обявявана на сайта на Http://carpfever.net/,.

Доставка

Не трябва да се притеснявате за доставката на Вашите продукти, тъй като ние ще Ви ги доставим до посочения от Вас адрес.

Ние се стремим да доставим продуктите Ви във възможно най-кратки срокове.

Срок и начин на доставка

При наличност на продукта към момента на заявяване на поръчката, доставката за територията на България ще бъде извършена в рамките на 2 работни дни от датата на поръчката. В зависимост от адресът на купувача и условията, които предлага куриерската фирма, отговорна за доставката, този срок може да има промяна, за която ще бъдете информирани. 

Всички продукти се доставят по куриер до посочения от Вас адрес. Цената на доставката се заплаща от клиента.

Доставката се извършва чрез куриер на посочен от Вас адрес.

Изчерпан продукт

Възможно е продуктът, който сте заявили, да е изчерпан към момента на заявяване на поръчката. В такъв случай Вие ще получите обаждане по телефона най-късно до изтичането на следващия работен ден, с конкретна информация от оператор на http://carpfever.net/, за получаване на продукта, в случай че е възможно доставянето му. Ако това не е възможно, поръчката ще бъде отказана.

Цени за доставка

Цената за доставка на се формира на база заложените ценови показатели от куриерската фирма, която ще достави стоката. Вие ще бъдете предварително информиран колко би струвала допълнително доставката за поръчката на база количествени параметри, заложени като алгоритъм от куриерската фирма.

Цените за доставка важат за територията на България.

Получаване на място в наш обект

Всички поръчки, направени през сайта на Http://carpfever.net/, и заявени за получаване на място в някой от обектите ни, ще запазват продуктите само и единствено в рамките на 1 ден. Ако продуктите не бъдат потърсени на място в посочения обект в рамките на този 1 ден, Http://carpfever.net/, ще счита, че клиентът се отказва от поръчката си. Наш оператор ще се свърже с клиента, направил поръчката, и ще потвърди нежеланието на клиента да получи поръчката си.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ

Цени

Всички цени на продукти, предлагани чрез електронния магазин Http://carpfever.net/, („Сайта”) собственост на "КАРП ИНТЕЛИДЖЪНС" ЕООД, с адрес: ул. "Абрит" 7 вх. Б ет. 3 ап.7 Добрич са крайни продажни цени, валидни само в рамките на деня, в който е била заявена поръчката. Всички цени на продуктите са посочени в лева и включват ДДС. Доставката на закупен продукт се заплаща от купувача допълнително, извън обявената крайна продажна цена.

Потвърждение по телефон

Всички продукти, поръчани чрез Сайта, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени до посочения от Вас адрес в сроковете, посочени на сайта, които текат от момента на получаване на изрично потвърждение от Вас по телефон относно заявената чрез Сайта поръчка към оператор на Http://carpfever.net/,.

След натискане на бутона „Завършете поръчката” в Сайта, ще получите писмо с информация за Вашата поръчка по електронната поща, която сте попълнили. Трябва да очаквате и телефонно обаждане от служител на http://carpfever.net/, в рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време: от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 часа и в събота от 10:00 до 16:00 часа. С това обаждане ще бъдете още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез Сайта продукт, за стойността на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.

Само след изрично потвърждение на заявената чрез Сайта поръчка, предоставено от Вас по телефон, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.

Отказ от заявена поръчка

По време на телефонния разговор с оператор на Http://carpfever.net/,, който се е свързал с Вас, можете да се откажете от заявената чрез Сайта поръчка, като ясно и изрично изразите това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение пред служител на Http://carpfever.net/, на телефон: 089 980 2744 или по електрона поща: Info@carpintelligence.com.

Начин на плащане

Заплащането на крайната продажна цена може да бъде извършено чрез: наложен платеж (заплащане на куриера, доставил Вашата поръчка), с паричен превод по банков път (повече информация ще получите по телефона от нашите оператори), чрез дебитна или кредитна карта през системата на БОРИКА, както и през системата на ePay.

 

Отказ от покупка

В случай, че не сте удовлетворени от доставените продукти, които сте закупили от нас, чрез електронния ни магазин, можете, без да посочвате конкретна причина, в срок от 14 календарни дни от получаването на доставката да се откажете от сключения договор и да върнете закупените продукти във вида (с количество и качество), в който са Ви били доставени и ние ще възстановим заплатената от Вас сума в срок не по-късно от 30 календарни дни от упражняването на това Ваше право. В случай че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането, в срок от 30 работни дни.

За да упражните правото си на отказ трябва да ни уведомите изрично за това по удобен за Вас начин (например чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща и други). Можете да изпратите копие от попълнен формуляр и на e-mail адрес Info@carpintelligence.com. При уведомяването трябва да посочите име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива – телефонен номер и e-mail адрес.

Необходимо е също така да ни представите/изпратите оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта. Крайната продажна цена ще да Ви бъде възстановена по банков път по посочена от Вас сметка.

Следва да изпратите до адрес: София, жк.Люлин -2, блок 279 вхБ маг.103Б стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте получили продуктите.

Стоката следва да бъде върната в оригиналната опаковка в нейната цялост и без увреждания, придружена от пълен набор документи.

Не можете да упражните правото си на отказ в случай че сте употребявали стоката или в случай че цялостният й търговски вид е нарушен.

При упражняване на Вашето право за отказ от покупка http://carpfever.net/, не носи отговорност за предоставени от Вас невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес, номер на банкова сметка и/или всякаква друга информация, предоставена чрез Сайта или пред служител на Http://carpfever.net/,.

III. ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи гаранционни условия уреждат правата и задълженията на клиентите на http://carpfever.net/, във връзка с гаранцията и рекламацията на стоки. 

Ангажиментът към нашите клиенти не приключва с продажбата. http://carpfever.net/

Гаранция на ниво продукт

Договорът (фактурата) и гаранционната карта се запазват от купувача до изтичане на гаранционния срок. Продукти, предоставени за рекламация, се разглеждат само след прeдоставяне на гаранционна карта от страна на купувача.

При предявяване на рекламация ще получите компетентно становище в срок от 15 дни.  

Гаранцията за продукт е стандартна и касае производствени дефекти на продуктите за срок посочен в гаранционната карта и спрямо категорията на самия продукт. 

Независимо от търговската гаранция http://carpfever.net/, отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112 до чл.115 от ЗАКОНA ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин наобезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1.

стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от

предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на

потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1.