Поводи

NASH FLUOROLINK - 20m

21,00 лв.

FOX Illusion Soft hooklink 16lb khaki

20,00 лв.

Korda Basix Coated Hooklink

13,00 лв.

Korda Boom 0,55mm - 15m

23,00 лв.

Korda Hybrid Stiff 20lb Weed Green 20m

37,00 лв.

Korda IQ2 / IQ Extra Soft 20lb.

25,00 лв.

Korda Kamo coated Hooklink 20lb

37,00 лв.

Korda Super Natural Weed Green 18lb

повод без покритие
29,00 лв.

Lead Free Hooklink 25lb-10m

32,00 лв.

NASH ARMOURLINK-20m

15lb 20lb 25lb
30,00 лв.

NASH COMBI-LINK

28,00 лв.